Gegevensverwerking
Als u dekleinekoksmuts.nl bezoekt, iets bestelt, inschrijft voor de nieuwsbrief of iets vraagt, wordt u onder andere gevraagd naam, adres-, bank- en/of betaalgegevens te verstrekken. Dekleinekoksmuts.nl gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen en factureren van onze producten
  • afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan
  • informeren over de kleine koksmuts als organisatie, haar producten en activiteiten
  • verstrekking van gegevens aan derden indien noodzakelijk om hun werkzaamheden voor de kleine koksmuts te kunnen voeren of op basis van wettelijke verplichtingen
  • uw eventuele vragen te beantwoorden
  • vastleggen van informatie (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website

Delen van uw persoonsgegevens met derden
​​Wij verstrekken uitsluitend uw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.​ Hier vallen de volgende partijen onder:

Robohost – hostingpartij webshop
PostNL of DHL – verzendpartij bestellingen
​Sisow – betalingsverwerking
Google i.v.m. Google Analytics
MailChimp – versturen nieuwsbrief

Bewaren van uw gegevens
​Om aan onze belastingverplichtingen te voldoen, worden uw gegevens indien u een bestelling plaatst 7 jaar bewaard. Als u aangeeft onze nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Uw rechten
U heeft het recht om de gegevens die De kleine koksmuts van u heeft geregistreerd op elk moment in te zien. Indien deze informatie geheel of deels onjuist is, dan kunt u de kleine koksmuts verzoeken om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen, verwijderen of af te schermen. U kunt uw verzoek richten aan info@dekleinekoksmuts.nl of per post: de kleine koksmuts, Nieuwe Dreef 8 / 4851 BN Ulvenhout, Nederland. Indien u geen marketing informatie over de kleine koksmuts, haar organisatie of producten wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen naar info@dekleinekoksmuts.nl.

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Tevens kan deze informatie worden gebruikt om u aanbiedingen te doen, gebaseerd op uw eigen voorkeur, zoals blijkt uit uw eerdere aankoopgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat u wordt geïnformeerd als er een cookie wordt geplaatst op uw computer.

Beveiliging van persoonsgegevens
De kleine koksmuts draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens. De kleine koksmuts streeft derhalve naar een veilige overdracht van data tussen uw computer en onze server. De kleine koksmuts heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Dekleinekoksmuts.nl en overige websites
Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. De kleine koksmuts is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerkingen van uw gegevens door deze partijen. Voor verdere informatie raden wij u aan om het privacy beleid (indien van toepassing) op de desbetreffende website te lezen.

Wijzigingen
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen.

Contact
Indien u vragen heeft over het privacy beleid van De kleine koksmuts dan kunt u contact opnemen met de kleine koksmuts per e-mail: info@dekleinekoksmuts.nl of per post: de kleine koksmuts, Nieuwe Dreef 8 / 4851 BN Ulvenhout, Nederland

Laatste update: 11 juli 2018